Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

04 stycznia 2019 12:59 | Organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Bytnica z dnia 04 styczeń 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku- „Wspieranie działań zorganizowanych klubów sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Bytnica”

Załączniki:

konkurs_2019.pdf [394.29 KB]

Komisja Konkursowa [79.4 KB]

zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_11_z_2019_wyniki_konkursu_na_wspieranie_dzialan_klubow_sportowych.pdf [79.77 KB]