Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

10 stycznia 2018 13:56 | Organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Bytnica z dnia 10 styczeń 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku- „Wspieranie działań zorganizowanych klubów sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Bytnica”

Załączniki:

konkurs_2018.pdf [1.65 MB]

zarzadzenie_nr_5_z_2018_powolanie_komisji.pdf [378.09 KB]

zarzadzenie_7_z_2018_wyniki_konkursu_ofert_na_wspieranie_dzialan_klubow_sportowych.pdf [377.63 KB]