Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

20 stycznia 2016 12:08 | Aktualności

Dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Informujemy, iż gmina Bytnica planuje przystąpić do Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Program Azbest 2016 daje możliwość pozyskania dofinasowania (do 100%) kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Właścicieli nieruchomości na których występują wyroby zawierające azbest prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie do dnia 28 stycznia 2016r. (bytnica@interia.pl, tel. 505857062, lub w Urzędzie Gminy w Bytnicy).

Artykuł przeczytano: 1111 razy WydrukujDo góry