Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

13 marca 2020 08:56 | Aktualności

Zarządzenie nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Bytnica z dnia 12 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 0050.20.2020

Wójta Gminy Bytnica

z dnia 12 marca 2020r.

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410)

- z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem, działając zapobiegawczo i profilaktycznie na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej w terminie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z tym że od 16 marca 2020r.  Zespół Edukacyjny w Bytnicy będzie zamknięty.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zalecam Sekretarzowi Gminy Bytnicy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                       Wójt Gminy Bytnica

                                                                       /-/ Sebastian Bartczak

 

Artykuł przeczytano: 234 razy WydrukujDo góry