Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

02 marca 2020 12:06 | Aktualności

Informacja o XI sesji Rady Gminy Bytnica w dniu 12 marca 2020r. godz. 14:00

Ogłoszenie

Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu

12 marca 2020r. odbędzie się XI sesja Rady Gminy Bytnica.

Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad

Godzina rozpoczęcia obrad – 14:00    

 

Porządek obrad XI sesji Rady Gminy w Bytnicy. 

 1. Otwarcie XI  sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad XI  sesji.
 3. Przyjęcie protokołu  z X sesji Rady Gminy w Bytnicy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Informacja w sprawie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w kontekście zmienionych przepisów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zniesienia formy  ochrony  prawnej  pomnika  przyrody.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zniesienia formy  ochrony  prawnej  pomnika  przyrody.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytnica w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część działki nr 112/1 obręb Budachów stanowiącej własność Gminy Bytnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.
 12. Przedstawienie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Bytnica.
 13. Interpelacje i  zapytania Radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie XI sesji Rady Gminy w Bytnicy.

 

Zapraszamy chętnych mieszkańców.

Artykuł przeczytano: 296 razy WydrukujDo góry