Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

15 października 2019 13:40 | Aktualności

Informacja o IX sesji Rady Gminy Bytnica w dniu 24 października 2019r.

Ogłoszenie

Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu

24 października 2019r. odbędzie się IX sesja Rady Gminy Bytnica.

Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad

Godzina rozpoczęcia obrad – 15:00    

 

Porządek obrad IX sesji Rady Gminy w Bytnicy. 

 

1.         Otwarcie IX  sesji Rady Gminy.

2.         Przyjęcie porządku obrad IX  sesji.

3.         Przyjęcie protokołu  z VIII sesji Rady Gminy w Bytnicy.

4.         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.         Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie Gminy Bytnica.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytnica

9.         Interpelacje i  zapytania Radnych

10.       Sprawy różne

11.       Zakończenie IX sesji Rady Gminy w Bytnicy.

 

 


Zapraszamy chętnych mieszkańców

Artykuł przeczytano: 428 razy WydrukujDo góry