Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

01 marca 2018 15:01 | Aktualności

Ośrodek Zdrowia w Bytnicy wkrótce zacznie znowu działać!

Szanowni Mieszkańcy informujemy, iż od 1 kwietnia przychodnię POZ w Bytnicy będzie prowadził nowy podmiot, który działa w Krośnie Odrzańskim pod nazwą MedicStan. Musimy poczekać jeszcze miesiąc a jest to spowodowane procedurami przyznawania zezwoleń. Jednak już teraz możecie Państwo się zapisywać do przychodni poprzez złożenie deklaracji (do ściągnięcia pod informacją) pod adresem ul. Bohaterów WP 24, 66-600 Krosno Odrzańskie. Można też w zamkniętej kopercie z opisem DEKLARACJA dostarczyć do Urzędu Gminy w Bytnicy a my przekażemy list do przychodni.

Od razu po złożeniu deklaracji stają się Państwo pacjentami MedicStan i mogą uzyskać świadczenia zdrowotne we wszystkich placówkach m.in. w Krośnie Odrz., Lubsku, Gubinie a od kwietnia również w Bytnicy (nie będzie potrzeby ponownego składania deklaracji). W marcu przychodnia zobowiązała się również do otwarcia lokalu przychodni w Bytnicy w zakresie udzielenia informacji i przyjmowania deklaracji.

Chcemy Państwa zapewnić iż nowy podmiot oferuje również nową jakość w zakresie realizacji świadczeń POZ. Na początku przychodnia będzie działała minimum 2 dni w tygodniu i następnie wraz ze wzrostem zapotrzebowania i ilości pacjentów rozszerzy przyjmowanie na kolejne dni. Codziennie dostępna będzie pielęgniarka m.in. w celu pobrań do badań. Mamy również zapewnienie iż w określone dni w miesiącu będzie w przychodni funkcjonowało USG. Podmiot będzie również prowadził działania profilaktyczne skierowane do uczniów Zespołu Edukacyjnego oraz również do wszystkich mieszkańców gminy. Pozbędą się również Państwo problemu braku skierowań w uzasadnionych przypadkach czy wypisywania recept bez refundacji.

Żeby bardziej wyeksponować wyższy poziom świadczeń dla mieszkańców wyposażymy przychodnię w nowe meble oraz podstawowy sprzęt medyczny. Wszystko po to żeby mogli Państwo czuć się komfortowo i mogli się leczyć w warunkach na odpowiednim poziomie.

Jeżeli Państwo przepisaliście się już do innych przychodni a chcecie być pacjentami MedicStan to zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej możecie Państwo bezpłatnie dokonać zmiany lekarza 3 razy w ciągu roku. Dopiero czwarta nieuzasadniona zmiana lekarza w roku to koszt 80 zł.

 

DEKLARACJA POZ - ściągnij

Artykuł przeczytano: 1734 razy WydrukujDo góry