Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

28 września 2020 09:32 | Aktualności

Informacja o terminie składania wniosków suszowych

Informujemy, że zgodnie z komunikatem umieszczonym na stronie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami § 13x rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm. ) wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy producent rolny składa za pomocą publicznej aplikacji do dnia 15 października roku wystąpienia suszy.

Jednocześnie mając na względzie, iż rok 2020 jest pierwszym rokiem funkcjonowania aplikacji, trwają prace legislacyjne mające na celu wydłużenie w 2020 roku terminu składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy do dnia 30 listopada br.

W związku z sygnałami o problemach związanych z podpisaniem wypełnionego w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” wniosku  o oszacowanie szkód w wyniku suszy w gospodarstwie rolnym  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że przyczyną braku  możliwości podpisania wniosku jest  zaznaczenie przez producenta rolnego okienka z wyrażeniem zgody na importowanie danych z Portalu IRZplus przy braku uprawnień danego producenta rolnego do dostępu do tego portalu z powodu braku zwierząt rejestrowanych w tym Portalu.

W celu podpisania wniosku należy wycofać  udzieloną zgodę na importowanie danych z Portalu IRZplus poprzez  odznaczenie udzielonej zgody w aplikacji.