Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

14 września 2020 11:16 | Aktualności

Zarządzenie Wójta Gminy Bytnica 0050 68 2020 w sprawie czasowej organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Bytnica i jednostek organizacyjnych w związku ze stanem epidemii na terenie Gminy Bytnica

Załączniki:

zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_0050_68_2020_w_sprawie_czasowej_organizacji_i_zasad_funkcjonowania_urzedu_gminy_bytnica_i_jednostek_organizacyjnych_w_zwiazku_ze_stanem_epidemii_na_terenie_gminy_bytnica.pdf [1.04 MB]