Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

10 stycznia 2020 13:25 | Aktualności

Rekrutacja 2020/2021

Zgodnie z art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) Wójt Gminy Bytnica określił zarządzeniem nr 0050.2.2020 z dnia 10 stycznia 2020r. harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Bytnica na rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) Wójt Gminy Bytnica określa zarządzeniem nr 0050.3.2020 z dnia 10 stycznia 2020r. harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bytnica na rok szkolny 2020/2021.

Realizując art. 154 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) Wójt Gminy Bytnica jako Organ prowadzący publiczne przedszkole i publiczną szkołę podstawową zachowując termin do końca stycznia, podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 2 i 3 w/w ustawy.

 

Załączniki:

harmonogram_rekrutacji_w_przedszkolu_w_roku_2020_2021.pdf [244.04 KB]

harmonogram_rekrutacji_w_sp_w_roku_2020_2021.pdf [226.18 KB]

uchwala_xxiii_116_2018_w_sprawie_rekrutacji_do_sp.pdf [396.81 KB]

uchwala_xxiii_115_2018_w_sprawie_kryteriow_naboru_do_przedszkola.pdf [1.02 MB]