Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

07 stycznia 2020 22:04 | Aktualności

Informacja o polowaniach

Informacja o polowaniach
 
Urząd Gminy w Bytnicy informuje, że w dniach od 03.01.2020 r. do
15.01.2020r. odbędą się na terenie odwodów łowieckich nr 115, 116, 117 i
118 polowania zbiorowe dla myśliwych zagranicznych.
 
 
OZH Bytnica obwód łowiecki nr 115 i 116 – data polowania: 03.01.2020,
04.01.2020, 08.01.2020, 09.01.2020, 14.01.2020, 15.01.2020,
 
Polowania odbędą się w godzinach 8:00 - 16:00
 
 
OZH obwód łowiecki nr 117 – data polowania: 09.01.2020,
 
OZH obwód łowiecki nr 118 – data polowania: 06.01.2020, 08.01.2020,
 
Polowania odbędą się w godzinach 8:00 - 16:30

Zdjęcia: