Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

18 października 2019 11:52 | Aktualności

Informacja o polowaniach

Urząd Gminy w Bytnicy informuje, że w dniach od 03.11.2019 r. do

29.11.2019r. odbędą się na terenie odwodów łowieckich nr 115, 116, 117,

118 polowania zbiorowe dla myśliwych zagranicznych.

 

OZH Bytnica obwód łowiecki nr 115 – data polowania: 04.11.2019,

07.11.2019, 18.11.2019, 21.11.2019, 28.11.2019

 

OZH Bytnica obwód łowiecki nr 116 – data polowania:  02.11.2019,

04.11.2019, 09.11.2019, 20.11.2019, 26.11.2019, 29.11.2019

 

Polowania odbędą się w godzinach 7:00 - 18:00

 

OZH obwód łowiecki nr 118 – data polowania: 04.11.2019

 

OZH obwód łowiecki nr 117 – data polowania: 03.11.2019, 05.11.2019, 8.11.2019r., 12.11.2019r.

 

Polowania odbędą się w godzinach 7:00 - 17:00

 

Zdjęcia: