Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

27 sierpnia 2019 13:00 | Aktualności

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu w m. Gryżyna, Bytnica, Głębokie

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu w m. Gryżyna

W dniu 27.08.2019r ZGK Bytnica otrzymał informację o wynikach badań wody pitnej, w której stwierdzono podwyższoną ogólną ilość mikroorganizmów.

Woda przeznaczona do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowania żywności (posiłków), płukania warzyw i owoców, mycia naczyń, a także do kąpieli noworodków powinna być używana po przegotowaniu.

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu w m. Bytnica

W dniu 27.08.2019r ZGK Bytnica otrzymał informację o wynikach badań wody pitnej, w której stwierdzono zanieczyszczenie bakteriologiczne bakteriami z grupy coli (8jtk), oraz podwyższoną ilość mikroorganizmów..

Woda przeznaczona do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowania żywności (posiłków), płukania warzyw i owoców, mycia naczyń, a także do kąpieli noworodków powinna być używana po przegotowaniu.

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu w m. Głębokie

W dniu 27.08.2019r ZGK Bytnica otrzymał informację o wynikach badań wody pitnej, w której stwierdzono zanieczyszczenie bakteriologiczne bakteriami z grupy coli (3jtk), oraz podwyższoną ilość mikroorganizmów..

Woda przeznaczona do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowania żywności (posiłków), płukania warzyw i owoców, mycia naczyń, a także do kąpieli noworodków powinna być używana po przegotowaniu


                                                               po. Kierownika ZGK 

                                                                Mieczysław Pilecki


Załączniki:

komunikaty_w_sprawie_warunkowej_przydatnosci_do_spozycia_wody_z_wodociagu_w_m_gryzyna_bytnica_glebokie.pdf [903.97 KB]