Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

01 marca 2018 09:55 | Aktualności

Woda w Dobrosułowie już zdatna do spożycia.

K O M U N I K A T

Informujemy, iż badanie próbki wody pobranej w dniu 26.02.2018r. z wodociągu wiejskiego w Dobrosułowie, nie wykazało już skażenia bakterią z grupy coli.

W związku z powyższym Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim pismem nr NS-HK-530-II-19-11/2018  stwierdziła przydatność wody do spożycia przez ludzi.