Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

Strażacy z Bytnicy i Budachowa otrzymali nowy sprzęt.

15 stycznia 2019 14:23 | Aktualności

W dniu 8 stycznia 2019r. w Centrum Kultury w Bytnicy odbyło się uroczyste przekazanie Ochotniczym Stażom Pożarnym z Bytnicy i Budachowa wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego, zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,...

zobacz więcej


Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

11 stycznia 2019 08:59 | Aktualności

Realizując art. 154 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) Wójt Gminy Bytnica jako Organ prowadzący publiczne przedszkole i publiczną szkołę podstawową zachowując termin do końca stycznia, podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod...

zobacz więcej

ZARZĄDZENIE nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Bytnica z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bytnica na rok szkolny 2019/2020

10 stycznia 2019 13:47 | Aktualności

Wykonując art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) Wójt Gminy Bytnica określa zarządzeniem nr 0050.5.2019 z dnia 10 stycznia 2019r. harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz...

zobacz więcej


ZARZĄDZENIE nr 0050. 4 .2019 Wójta Gminy Bytnicy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Bytnica na rok szkolny 2019/2020

10 stycznia 2019 13:45 | Aktualności

Zgodnie z art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) Wójt Gminy Bytnica określa zarządzeniem nr 0050.4.2019 z dnia 10 stycznia 2019r. harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz...

zobacz więcej

Zwrot podatku akcyzowego

10 stycznia 2019 11:35 | Aktualności

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności...

zobacz więcej


Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

10 stycznia 2019 11:17 | Aktualności

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018, poz. 2436). Aktualne druki do pobrania w zakładce Dla mieszkańca -> Wzory dokumentów do pobrania...

zobacz więcej

Nabór na wolne stanowiska pracy

03 stycznia 2019 18:49 | Aktualności

WÓJT GMINY BYTNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Bytnicy (praca na zastępstwo) WÓJT GMINY BYTNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. wymiaru podatków i windykacji w Urzędzie Gminy w Bytnicy ...

zobacz więcej


Nabór na wolne stanowisko pracy

03 stycznia 2019 18:48 | Aktualności

WÓJT GMINY BYTNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Bytnicy (praca na zastępstwo) WÓJT GMINY BYTNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. wymiaru podatków i windykacji w Urzędzie Gminy w Bytnicy WÓJT...

zobacz więcej

Komunikat ZUS ws e-akta

27 grudnia 2018 14:59 | Aktualności

Ulotka ws e-akta - otwórz Komunikat do przedsiębiorców Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców. Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację...

zobacz więcej