Aktualności

06 września 2017 09:59 | Aktualności

Ogłoszenie o XX Sesji Rady Gminy - 14 września 2017r.

Ogłoszenie

 

Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu

14 września 2017r. odbędzie się XX sesja Rady Gminy Bytnica.

Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury  w Bytnicy

Godzina rozpoczęcia obrad – 13:00.   

Porządek obrad XX sesji Rady Gminy w Bytnicy. 

 1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad XX sesji.
 3. Przyjęcie protokołu  z XIX sesji Rady Gminy w Bytnicy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz  z udziałem  w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz  ich  najemców.
 8. Podjęcie apelu o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie Powiatu Krośnieńskiego środków finansowych na dokończenie przebudowy drogi powiatowej nr 1157F (Krosno Odrz. – Bytnica –Węgrzynice)
 9. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli z dnia 11 maja 2017
 10.  Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
 11. Informacja na temat realizacji zaplanowanych inwestycji na rok 2017
 12. Informacja Dyrektora Zespołu Edukacyjnego na temat zmian w Zespole Edukacyjnym związanych z reformą oświaty oraz działalności szkoły w nowym roku szkolnym 2017/2018
 13. Interpelacje i  zapytania Radnych
 14.  Sprawy różne
 15.  Zakończenie XX sesji Rady Gminy w Bytnicy.

 

Zapraszamy chętnych mieszkańców.

Artykuł przeczytano: 356 razy WydrukujDo góry