Aktualności

21 czerwca 2017 12:34 | Aktualności

UWAGA!!! Wycinka drzew na nowych zasadach.

Z dniem 17.06.2017r. nastąpiła nowelizacja przepisów ustawy o ochronie przyrody. Główna zmiana dotyczy osób fizycznych usuwających drzewa na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (na własnej posesji), które przed wycinką będą musiały dokonać pisemnego zgłoszenia do urzędu gminy z podaniem imienia i nazwiska, numeru działki oraz przedstawieniem mapki bądź rysunku z naniesioną lokalizacją drzewa/drzew. Organ administracyjny w ciągu 21 dni od daty wpływu zgłoszenia dokona oględzin drzew.

 Usunąć drzewa można będzie jeżeli w ciągu 14 dni od dnia oględzin organ administracyjny nie wniesie sprzeciwu (tzw. zgoda milcząca).

 Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin wystąpi się o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy Prawo budowlane, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo/drzewa organ administracyjny na podstawie danych z oględzin w drodze decyzji nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

 Zgłoszenie obowiązywać będzie jednak tylko dla drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

a)  80 cm dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego

b) 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, akacji, platanu klonolistnego

c)  50 cm dla pozostałych gatunków

 W przypadku nie usunięcia drzewa/drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Pamiętać należy, że w przypadku usunięcia drzewa/drzew bez wymaganego zgłoszenia wymierzana będzie administracyjna kara pieniężna !

 Zmiany nie dotyczą terenów rolnych, z których nadal można będzie usuwać drzewa bez zezwolenia w celu ich przywrócenia do użytkowania rolniczego.

 Obowiązkowo decyzję na wycinkę drzew będą musiały uzyskać wszystkie pozostałe podmioty inne niż osoby fizyczne (m.in. instytucje, firmy, parafie itp.)

 

Artykuł przeczytano: 497 razy WydrukujDo góry