......Informujemy, że w dniu 04.05.2018 r. Urząd Gminy w Bytnicy będzie zamknięty......::......Informujemy, że w dniu 04.05.2018 r. Urząd Gminy w Bytnicy będzie zamknięty......::......Informujemy, że w dniu 04.05.2018 r. Urząd Gminy w Bytnicy będzie zamknięty......

Lista pytań i odpowiedzi

07 marca 2017 | Mieszkanka

Witam, Panie Wójcie czy jest możliwość żeby w miejscowości Bytnica powstała siłownia na powietrzu ze środków unijnych? Myślę, że taka siłownia cieszyłaby się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.Pozdrawiam

Witam,
Gmina Bytnica planuje w najbliższym czasie realizację inwestycji polegających na rozwoju bazy rekreacyjnej. Z uwagi na ograniczone środki budżetowe takie inwestycje będą uzależnione od możliwości pozyskania środków unijnych na ich realizację. W chwili obecnej nie zostały jeszcze uruchomione konkursy, które przewidują takie przedsięwzięcia, nie są znane również kryteria i warunki przyznania dotacji. Dopiero w momencie ogłoszenia konkursów będziemy mogli zweryfikować nasze plany inwestycyjne w tym zakresie.
Pozdrawiam Serdecznie
Leszek Olgrzymek - Wójt Gminy Bytnica

08 stycznia 2016 | Roman

Panie wójcie, kilkanaście miesięcy temu gmina wydała zezwowenie na likwidację dwóch lip przy plebani w Bytnicy.Powodem bylo rzekome uszkadzanie fundamentow budynku przez korzenie. Czy jest dostepna ekspertyza udawadniajca fakt niszczenia budynku przez drzewa? Po drugie chcialbym wiedziec czy w tym samym miejscu zostanie zrobione takie samo nasadzenie czy tez byl nakaz nasadzenia za ta stratę w innym miejscu ?Jesli tak to w jakim miejscu.Czy gmina planuje zagospodarowanie pustego i zaniedbanego placu przy plebani ktory terazz bez drzew wyglada jeszcze smutniej i bez wyrazu.Z powazaniem Roman Kotla, Krosno Odrzanskie

Gmina Bytnica nie wydawała zezwolenia na usunięcie lip przy plebani w Bytnicy. Decyzję zezwalającą na usunięcie przedmiotowych drzew zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1651) w roku 2012 wydał Starosta Krośnieński w oparciu o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Dokumentacja z w.w. postępowania znajduje się już w archiwum zakładowym urzędu, dlatego w celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę o wystąpienie z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2058).

30 czerwca 2015 | danuta

gdzie mogę zmienić umowę o smieci

Deklarację lub korektę deklaracji można złożyć w Urzędzie Gminy w Bytnicy (pokój nr 3). Zostanie ona przekazana do Związku Gospodarki Odpadami. Powyższych czynności można dokonać także bezpośrednio w siedzibie związku: Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra - Nysa - Bóbr"
Godziny otwarcia biura: pn-pt od 8:00 do 15:00
ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3
66-600 Krosno Odrzańskie
telefony:
centrala: (68) 383-45-36
sekretariat: (68) 383-30-30

19 maja 2015 | ryba

Witam, Czy w planie inwestycyjnym gminy jest budowa nowe, drogi Bytnica-Grabin czy będzie corocznie pudrowana z coraz to gorszymi skutkami po zimie? Po takim serze nie da się już nawet rowerem jeździć...

Szanowni Państwo.
Odpowiadając krótko na zadane pytanie: w planie inwestycyjnym gminy Bytnica nie przewiduje się remontu ani modernizacji drogi nr 1158F na odcinku Bytnica – Grabin.
Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż gmina Bytnica nie jest zarządcą tej drogi. Wymieniona droga, jak większość „głównych” dróg przebiegających przez teren naszej gminy, jest własnością Powiatu Krośnieńskiego i pozostaje w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Odrzańskim. Obecny stan techniczny nawierzchni bitumicznej na przedmiotowej drodze jest katastrofalny. Główną przyczyną tak szybkiej degradacji jest słaba podbudowa i nieprzystosowanie do dużego natężenia ruchu pojazdów wielkogabarytowych. Niestety w roku ubiegłym miały miejsce inwestycje drogowe oraz kolejowe, z którymi wiązał się transport ponad 7000tys. ton tłucznia, a trasa przejazdu samochodów ciężarowych przewożących ten materiał, przebiegała także w.w. drogą. Tak duże obciążenie doprowadziło do pojawienia się praktycznie na całym odcinku spękań siatkowych, które powodują łuszczenie się asfaltu. Szczęściem w nieszczęściu jest fakt, iż w latach kolejnych planowana jest kontynuacja inwestycji kolejowej, co wiązać się będzie z kolejnymi przejazdami wysokotonażowych środków transportu. Zarząd Dróg Powiatowych w celu ochrony jezdni przed dalszą degradacją, wprowadził ograniczenia dla ruchu pojazdów powyżej 15t.
Ze swojej strony mogę tylko obiecać starania o ujęcie drogi nr 1158F na odcinku Bytnica – Grabin w planach remontowych Powiatu, co zresztą czynimy każdego roku, wymieniając remont tej drogi jako jeden z priorytetów na terenie naszej gminy. Czy w najbliższym czasie uda się w sposób kompleksowy poprawić stan nawierzchni, trudno ocenić. Zapotrzebowanie na inwestycje drogowe na obszarze całego powiatu jest ogromne. Obecnie na terenie naszej gminy realizowana jest największa tegoroczna inwestycja drogowa Powiatu Krośnieńskiego, czyli przebudowa kolejnego odcinka drogi z Krosna do Bytnicy, wartości ponad 5mln. zł.

17 marca 2015 | Monika

Witam serdecznie, Moje pytanie dotyczy remontu drogi z Bytnicy do Krosna Odrzańskiego. W planach jest remont drogi od Strugi do wjazdu do nadleśnictwa w Bytnicy tak więc co z pozostałym odcinkiem do Bytnicy, w tym miejscu droga jest w bardzo złym stanie szczególnie koło remizy, czy zostanie on wyremontowany, jak również odcinek od Łochowic do Krosna Odrzańskiego??? Pozdrawiam

Szanowna Pani Moniko.
Droga powiatowa nr 1157F Krosno Odrzańskie – Bytnica jest jedną z ostatnich, spełniających ustawowe kryteria drogi powiatowej, łączy ona bowiem siedzibę gminy z siedzibą powiatu. Dokumentacja zezwalająca na jej przebudowę, kosztem 213 tyś zł wykonana została już w 2008 roku. W roku 2013 zrealizowano pierwszy etap remontu, odcinek o długości 1115m z miejscowości Łochowice w stronę miejscowości Struga kosztował ok 1,8 mln zł. Rok 2014 to realizacja kolejnego etapu o długości 2 345m, a koszt to prawie 4 mln zł. Obecnie trwa realizacja trzeciego etapu ze Strugi do Bytnicy. Jest to najdłuższy (3750m) i najdroższy (ponad 5 mln zł) z dotychczasowych odcinków. Prace mają zakończyć się we wrześniu.
Jak wspomniałem na wstępie jest to droga powiatowa, czyli wszelkie decyzje związane z rozpoczęciem prac, ich zakresu i długości, podejmowane są przez Zarząd Powiatu. Gmina Bytnica jednak czyniła i nadal czyni wiele starań, by tak ważna dla nas inwestycja była kontynuowana. Od roku 2010 posiadamy w Radzie Powiatu swojego przedstawiciela, odbywamy wiele spotkań, tłumacząc jakie znaczenia ma ta droga dla rozwoju gminy Bytnica, wreszcie dofinansowujemy inwestycję z budżetu gminy (drugi etap 200tyś, trzeci 150 tyś).
Kontynuacja przebudowy w roku 2016 jest dla nas priorytetem. Mogę zapewnić, iż ze swojej strony zrobimy wszystko, by odcinek od skrzyżowania z nadleśnictwem do skrzyżowania z drogą na Głębokie wykonany był w przyszłym roku. Wymieniony odcinak ma ok 700m długości, a wartość kosztorysowa jego realizacji to ok 1,7mln zł. Dokumentacja przewiduje poszerzenie jezdni, budowę chodników, kanalizacji deszczowej oraz zatoczki postojowej dla wagi Inspekcji Transportu Drogowego. Ostateczną decyzję dotycząca kontynuacji remontu podejmie jednak Zarząd Powiatu ze starostą Mirosławem Glazem na czele. Mamy jednak nadzieję, że zasada dokańczania rozpoczętych inwestycji będzie zastosowana zarówno na odcinku w Bytnicy jak i na odcinku z Krosna do Łochowic.

18 lutego 2015 | Mieszkańcy

czy zagrodzenie drogi dojazdowej na cmentarz,przez osobę prywatną,jest działaniem integrującym społeczność BYTNICY?,co w sytuacji,kiedy będzie pożar ,i STRAŻ pożarna,nie będzie mogła dojechać?gdy POGOTOWIE ratunkowe i inne służby,które mają na swych mapach-tyretorialnych,nie będą mogły ,dokonać -interwencji?-udzielenia pomocy,?ktoś własne partykularne interesy,przedkłada nad dobro-wspólne?

Szanowni Państwo.
Sprawy uregulowania stanu własności dróg dojazdowych we wszystkich miejscowości gminy Bytnica, są dla mnie jednymi z najważniejszych, którymi się zajmuję. Udało się już w tym zakresie zrobić sporo m.in. dokonano zamian lub przejęć dróg od osób prywatnych lub podmiotów publicznych. Potrzeb niestety jest znacznie więcej, a co chwilę pojawiają się nowe zagadnienia w przedmiotowym zakresie. Kwestia problemowego dojazdu do cmentarza oraz boiska sportowego w Bytnicy, znana jest nam od kilku lat. W chwili obecnej można, krótko stwierdzić, że do w.w. miejsc nie prowadzą żadne formalne drogi! Szlaki wykorzystywane do tego celu zwyczajowo w większości stanowią las i tak naprawdę nie powinny być wykorzystywane do celów ruchu publicznego. Część „dróg” wiedzie przez grunty prywatne – jak ma to miejsce w opisywanym przez Państwa przypadku. Stwierdzić w tym miejscu jednak należy, iż budowa ogrodzenia nieruchomości przez właściciela nie stanowi naruszania żadnych przepisów. Prawo własności jest podstawowym i najszerszym prawem przysługującym właścicielowi. Zawiera ono w swej treści najszersze uprawnienia. Obecni właściciele mogą więc w pełni korzystać ze swoich uprawnień do pełnego posiadania, korzystania oraz rozporządzania nieruchomościami zgodnie ze swoją wolą, w granicach ustanowionych przepisami prawa. Mimo wszystko pragnę Państwa jednak uspokoić. W chwili obecnej prowadzimy z Nadleśnictwem Krosno w Osiecznicy procedury związane z dokonaniem wydzielenia i zamiany gruntów, mających znaczenie dla udostępnienia dojazdu do cmentarza i boiska w Bytnicy. W bieżącym roku zbudowany zostanie również tzw. deptak, który umożliwi dojazd do cmentarza od strony remizy strażackiej, wybudowany zostanie również parking. Po zakończeniu formalności zamiany z Lasami oraz zakończeniu budowy deptaka – do cmentarza i boiska będzie można dojechać z trzech różnych kierunków. Mam nadzieje, że takie rozwiązanie spełni Państwa oczekiwania oraz zapewni wygodny dojazd dla mieszkańców, a także służb ratowniczych.

13 lipca 2014 | aga

Witam,słysze,czytam ja jak i zarówno inni rodzice o powstaniu boisku dla piłki plaźowej koło remizy .Dlaczego urządzacie ,,nową Bytnice"a zapominacie o 'starej Bytnicy'kierunek Gryźyna min boisko przy drodze na Gryźyne.Chciałam podkreślić źe tutaj teź są małe dzieci a boisko stoi ,ani ogrodzone przy jezdni,gdzie dzieci nie czują się bezpiecznie,co nam po placu zabaw koło CPN-u gdzie większość czasu przesiadują dorosli i młodzieź która dewastuje atrakcje dla dzieci.Na 'Nowej Bytnicy 'powstał Orlik,plac zabaw koło remizy a co z naszym boiskiem które jest niepraktyczne? Pozdrawiam.

Szanowna Agnieszko
Dopiero dzisiaj zauważyłem pytanie. Przepraszam za to opóźnienie. Boiska do piłki plażowej w Budżecie na 2014 nie planowaliśmy. Kiedy jednak okazało się, że możemy pozyskać na ten cel 6 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego podjęliśmy działania aby wybudować ten obiekt. Pozostałe środki pochodzić będą z Funduszu Sołeckiego. Jednakże warunkiem pozyskania środków było przygotowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, wybudowanie i przeprowadzenie turnieju siatkarskiego w niespełna 3 miesiące tj. do końca sierpnia. Teren o który wskazujesz był brany pod uwagę. Niestety, na teren ten Starostwo Powiatowe nie posiada aktualnych podkładów geodezyjnych, które są podstawą przygotowania niezbędnej dokumentacji. Inaczej ma się to z terenem przy Remizie. Wkrótce rozpoczynamy budowę deptaka od placu zabaw do Cmentarza.
Myślę, że wskazane miejsce wkrótce doczeka się modernizacji, ale bardziej widzę tam boisko wielofunkcyjne takie jak przy szkole.
Pozdrawiam
Leszek Olgrzymek

13 lipca 2014 | milka

Panie Wójcie kto odpowiada za czyszczenie rowów melioracyjnych w naszej gminie pytam ponieważ my rolnicy nie mamy możliwości wjechania na nasze działki w celu wykoszenia łąki. Czekam na odpowiedź. Z wyrazami szacunku mieszkanka.

Szanowna Pani
Utrzymywanie rowów melioracyjnych nie jest zadaniem własnym Gminy.
Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. rok 2012 poz. 145 ze zm.), utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów odnoszących korzyści z funkcjonowania tych urządzeń, czyli upraszczając, właścicieli gruntów przyległych do rowu.
W przypadku, gdy obowiązek utrzymywania nie jest wykonywany, właściwy organ ustala szczegółowy zakres i terminy wykonania utrzymania urządzeń melioracji. Na podstawie art. 140 ust. 1 organem właściwym do wydawania pozwoleń wodno-prawnych, a tym samym stosownie do treści art. 77 ust. 2 ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania decyzji ustalającej obowiązek wykonania prac melioracyjnych jest Starosta.
Zapraszam do Urzędu abyśmy mogli zapoznać się z tematem i pomóc w podjęciu działań zmierzających do usunięcia problemu.
Leszek Olgrzymek

19 lutego 2014 | Jan

Panie Wójcie w serwisie samorządowym wyczytałem Pana wypowiedź na temat dróg ; cytuję ostatnią frazę ,, są one wykorzystywane do przewozu drewna, rozjeżdżane, nasza gmina musi pokrywać koszty napraw- wskazuje wójt,, koniec cytatu. Mam zatem pytanie, czy mógłbym wiedzieć jakie gmina poniosła koszty na naprawy dróg np w ubiegłym roku ?

Szanowny Panie „Janie”
Odpowiadając wprost na pytanie to informuję, że w roku ubiegłym wydaliśmy na modernizacje i utrzymanie dróg 620 tys. zł w tym na zimowe utrzymanie 40 tys. zł.

Drogi to najkosztowniejsze inwestycje. Wobec innych ogromnych potrzeb ograniczamy się tylko na bardzo niezbędne zadania. Praktycznie dzisiaj wykładanie pieniędzy na utrzymanie jako takiej nawierzchni na drogach gminnych to wyrzucanie ich w błoto a wykonane prace są pracami syzyfowymi. Przykład: W 2008 roku poprawiliśmy drogę z Dobrosułowia na Pliszkę do drogi wojewódzkiej 138 wkładając w tę drogę kilka tys. ton tłucznia pozyskanego z modernizowanego torowiska „Nadodrzanki”. Dzisiaj przejazd samochodem osobowym jest znów niemożliwy.
Stan dróg gminnych i powiatowych wywołuje ogromną flustrację mieszkańców.
Gdybyśmy jednak uznali, że drogi są dla nas priorytetem, to musielibyśmy ograniczać lub rezygnować z realizacji zadań, które nakłada na nas Ustawa o Samorządzie Gminnym . Najważniejsze to dofinansowanie oświaty, prowadzenie przedszkoli, pomoc społeczną, ale przede wszystkim rezygnację z realizacji inwestycji tak oczekiwanych przez mieszkańców w tym z zakresu ochrony środowiska na które uzyskujemy dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Podkreślam, że na drogi powiatowe i gminne nie ma możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych.
Polecam stronę internetową Gminy Bytnica gdzie znajdzie Pan pełny wykaz zrealizowanych inwestycji oraz plan na rok bieżący. http://bytnica.pl/cms/11099/inwestycje
Podkreślam, że w uchwale budżetowej na 2014 rok dochody ogółem przyjęto w wys. 8 670 tys. zł a wydatki na kwotę 9 620 tys. zł z czego wydatki na inwestycje wyniosą 2 127 tys. zł. To ponad 22% wydatków. Jest to ogromny wysiłek. Nadmieniam również, że Rada Gminy podjęła uchwałę intencyjną, że w przypadku wykonania inwestycji w zakresie przebudowy drogi Łochowice – Struga przez Powiat Krośnieński , Gmina dofinansuje Powiat w wysokości 200 tys. zł.

Wracając do pytania.
Cytat wyrwany z kontekstu ma najczęściej na celu pewną prowokację. Jestem przekonany, że emocje które za skutkowały tak sformułowanym pytaniem wynikają z poczucia krzywdy jaką wśród leśników wywołała ostatnia nowelizacja „ustawy o lasach” i nałożony na LP haracz. Zapewniam Pana, że ten sposób rozwiązania problemu mnie nie satysfakcjonuje. Ja w swoich wystąpieniach stale podnoszę fakt uprzywilejowania Gospodarstwa Lasów Państwowych zwłaszcza w zakresie podatku od nieruchomości. Zgodnie z prawem unijnym wszystkie podmioty winny być równe wobec prawa. Gdyby tak było nie byłoby dzisiaj tego tematu. A jak wielka jest to skala w Gminie Bytnica? Nadleśnictwa zarządzają gruntami Skarbu Państwa na ponad 80% obszaru gminy. Dochód z podatków od Lasów Państwowych stanowi jedynie 15% całości. Resztę dochodów podatkowych, czyli 85% generuje pozostałe 20% obszaru gminy.
Godnym podkreślenia jest że Lasy Państwowe jako jeden z największych pracodawców na terenach wiejskich, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w województwie lubuskim gdzie zalesienie stanowi ok. 50% powierzchni dochodząc w Gminie Bytnica do 79%, bardzo dobrze zarządzane, wzbogaca się jednak również kosztem gmin. A przecież w nadleśnictwach pracują ludzie. To wraz rodzinami mieszkańcy tych gmin, członkowie wspólnoty samorządowej. Oczekują od gminy dobrych dróg, szkół, przedszkoli itd. To gminy utrzymują również jednostki ochotniczych straży pożarnych które służą głównie ochronie lasów.
Moim zdaniem nie może być tak aby gminy przepisami prawa zobowiązane były odprowadzać sobie podatek od dróg o wartość którego w konsekwencji pomniejszana jest gminom subwencja ogólna a bogate przedsiębiorstwo działające na terenie tych gmin były od tego obowiązku zwalniane. Sytuacja powyżej opisana rodzi też problemy społeczne. Leśnicy spotykają się z zarzutem, że uczestniczą w życiu społecznym w korzyściach do których powstania się nie przyczyniają.
Serdecznie polecam moją prezentację przedstawioną na spotkaniu w Łagowie w dniu 8 maja 2012 r. W spotkaniu wziął udział Janusz Zaleski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Adam Wasiak - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

http://ftp.bytnica.pl/%e2%80%9eLasy%20Pa%c5%84stwowe%20%e2%80%93%20szansa%20czy%20przeszkoda%20w%20rozwoju%20regionu%e2%80%9d.pdf

oraz relację z tego spotkania:
http://www.lubuskiegminy.pl/index.php/relacje-ze-spotka/539-spotkanie-qo-lasachq

Pozdrawiam Leszek Olgrzymek

23 stycznia 2014 | Młodzi z bytnicy

Panie Wójcie! Zwracam sie w i imieniu młodych ludzi z "niby" gminnej wioski Bytnica. Pytanie brzmi: dlaczego wójt i jego urząd nie potrafią zapewnić mlodzierzy choćby miejsca na spędzenie wolnego czasu ( bo juz nie mówię o zorganizowaniu rozrywki) urząd gminy nie dość ze sam nie zapewni lokalu dla mlodzierzy to jeszcze staje na drodze do tego, aby ktoś mógł to zapewnić. Mimo tego Panie Wójcie ze jest Xxi wiek to Internet to nie wszystko, jak Pan sie ustosunkuje do tego problemu? Przecież tyle Pan obiecywał młodym przed wyborami.

Zapewniam, iż od początku mojej pracy, jako wójt gminy Bytnica poczyniłem wiele starań właśnie w kierunku stwarzania możliwości i oraz zachęcania mieszkańców do aktywnego udziału w życiu poszczególnych miejscowości oraz gminy. Właśnie dlatego jednym z priorytetów inwestycyjnych były i są remonty świetlic wiejskich, budowy placów zabaw i boisk. W Bytnicy powstało Centrum Kultury, funkcjonuje biblioteka gminna oraz świetlica środowiskowa,Centrum Internetowe. Można w nich skorzystać z komputera i darmowego Internetu lub pograć w ping-ponga. Na placu 700-lecia wybudowano podest, który jednocześnie może służyć do gry w szachy na świeżym powietrzu, w planach jest też budowa kortu do tenisa i boiska do gry w siatkówkę plażową. Przy zespole edukacyjnym powstało boisko wielofunkcyjne, gdzie amatorzy „kosza, siaty czy szczypiorniaka” mogą realizować swoje zainteresowania. W roku bieżącym kapitalnego remontu doczeka się także bytnicka świetlica wiejska. W Budachowie funkcjonuje Klub Sportowy Spartak, który daje możliwość młodzieży trenowania i regularnej gry w piłkę nożną. Notabene w tym roku planujemy gruntownie odnowić i doposażyć tamtejsze boisko. Wszystkie wymienione wyżej miejsca są do Waszej dyspozycji. Trzeba się jedynie zorganizować, uzgodnić czas oraz warunki korzystania z przedmiotowych miejsc. Taki sposób dobrze sprawdza się w Dobrosułowie, gdzie młodzież wykorzystuje modernizowane pomieszczenia z przeznaczeniem na remizę, do spotkań i gry w ping-ponga.
Myślę, że warunki do wypoczynku, zabawy czy uprawiania sportu są dobre dla wszystkich, nie tylko dla młodzieży starszej (co nie znaczy że nie mogą być lepsze). Pozostaje tylko kwestia wzięcia udziału w istniejących zajęciach bądź organizacja czegoś nowego. I tu wg mnie pojawia się problem… Przykładem niech będzie „Drzewiarz Bytnica”, klub piłkarski, który od kilku lat nie funkcjonuje ze względu na małą liczbę osób zainteresowanych grą. Miejscowość Bytnica jest największą wsią w całym powiecie krośnieńskim, mimo to, co często podkreśla jej sołtys – ludzi do współpracy przy organizacji imprez czy festynów jest coraz mniej. Musimy zrozumieć, że kluczem do poprawy sytuacji w wielu aspektach życia na wsi jest społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo które ma sprecyzowane oczekiwania, ale potrafi także w celu ich realizacji się zorganizować i aktywnie do nich dążyć. Sądzę że Wasze „pytanie do wójta” jest właśnie pierwszym krokiem podejścia obywatelskiego. Bardzo się cieszę, że młodzież ma sprecyzowane oczekiwania, a co najważniejsze, chęci i zdrową postawę w kwestii spędzania wolnego czasu. Niestety zabrakło w waszym zapytaniu szczegółów. Brak opisu konkretnych sytuacji bardzo utrudnia przygotowanie odpowiedzi o którą się upominacie. Dopytać nie mogę, ponieważ nie zostawiliście chociażby zwrotnego adresu e-mail. Chce także podkreślić, że nie obawiam się zadawania trudnych pytań „oficjalnie”, co więcej uważam, że tak to właśnie powinno się odbywać. W związku z tym proszę o więcej szczegółów opisujących problemy młodzieży w Bytnicy. Może to odbyć się w każdej preferowanej przez Was formie (Facebook, e-mail, poczta tradycyjna itp.), zapraszam również i zachęcam do osobistego spotkania i rozmowy.
Pozdrawiam.
Leszek Olgrzymek

Chcesz otrzymywać informacje o Gminie?

Już teraz poniżej wpisz swój adres e-mail i zapisz się do Newslettera!

Wypisuję się