Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Galeria

Poznawanie uroków gminy i okolic przez samorządowców cz.I

Ilość zdjęć: 20