Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Program LEADER w ramach PROW

Strona zostanie uzupełniona z chwilą podpisania umowy przez LGD Zielone Światło z siedzibą w Krośnie Odrzańskim na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.