Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Przedsiębiorczość w Gminie

PRZEDSIĘBIORCY NA TERENIE GMINY BYTNICA

 

Największa liczba przedsiębiorców działających w gminie Bytnica to osoby fizyczne zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ogółem liczba osób zarejestrowanych w CEIDG-101 (dane na 31.12.2013) :

w tym – 83 aktywnych

- 18 zawieszonych

 

Pod względem rodzaju wykonywanej działalności najwięcej firm powstaje w branży transportowej , leśnej, ogólnobudowlanej, handlowej; przy czym najwięcej osób zatrudniają zakłady usług leśnych; pozostali przedsiębiorcy zatrudniają od 1 do 5 osób.


Liczba przedsiębiorców posiadających główne miejsce wykonywania działalności na terenie gminy Bytnica wg rodzajów działalności gospodarczej:

- transport drogowy towarów – 27

- działalność usługowa związana z leśnictwem – 24

- usługi budowlane – 20

- usługi handlowe – 15

 

Przedsiębiorcy wg pozostałych rodzajów wykonywanej działalności (pojedyncza liczba przedsiębiorców lub nie przekraczająca 5) :

- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,

- restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, catering,

- działalność agentów ubezpieczeniowych,

- usługi reklamowe

- działalność organizatorów turystyki

- działalność wspomagająca działalność rolniczą

- sprzedaż detaliczna i hurtowa różnego rodzaju towarów prowadzona poza siecią sklepową

 

W 2013 r. zarejestrowało się 13 nowych przedsiębiorców, zlikwidowało działalność 14 firm, dokonano 37 zmian wpisów w CEIDG.

 

W zakresie działalności produkcyjnej największym zakładem na terenie gminy jest „Hamar Benedykcińscy spółka jawna z Włocławka zajmująca się wyrobem elementów drewnianych i mebli ogrodowych.

Pozostałe zakłady pracy to m.in. Gminna Spółdzielnia „SCh” Krosno Odrz., Spółka Bio Didi Oil & Gas Trade Spółka z o.o. Warszawa prowadząca stację paliw w Bytnicy, Nadleśnictwo Bytnica;