Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy                                              

Bytnica 130

66-630  Bytnica                                                                  

Kierownik: Zuzanna Oleksyk
 

Tel. 68 391 5979