Położenie

Gmina Bytnica zajmuje północną część powiatu Krosno Odrzańskie. Jest gminą leśno-rolniczą o wysokich walorach turystycznych i klimatycznych. Wpływa na nie największe w Polsce zalesienie – ok. 79%, będące południowo-wschodnią częścią kompleksu Puszczy Rzepińskiej. Na terenie gminy znajduje się znaczna ilość wód powierzchniowych, których źródła znajdują się na terenie gminy. Teren całej gminy Bytnica położony jest w zlewni rzeki Odry. Powierzchnia gminy to 209 km2. Liczba mieszkańców 2700. Zaludnienie jedno z najmniejszych w Polsce – niespełna 13 osób na km2. W skład gminy wchodzi 7 sołectw,  w tym największe to Bytnica – 1200 mieszkańców, Budachów - 600 mieszkańców, Dobrosułów – 380 mieszkańców. Krajobraz jest nieskażony działalnością przemysłową, brak szlaków komunikacyjnych typu drogi szybkiego ruchu i autostrady. Panuje tu mikroklimat śródleśny z wiatrem i nasłonecznieniem charakterystycznym dla terenów równinnych.

Gmina Bytnica z lotu ptaka cz.II

Chcesz otrzymywać informacje o Gminie?

Już teraz poniżej wpisz swój adres e-mail i zapisz się do Newslettera!

Wypisuję się